FÖRSÄKRING BIL logo

Bästa val av försäkring för MINI Hatch i april 2024

Vi har granskat och jämfört en mängd försäkringsbolag och presenterar här vår lista över de bästa bilförsäkringarna för MINI Hatch.

Bästa bilförsäkring #1

På plats 1 hittar vi Hedvig.

Se pris

Bästa bilförsäkring #2

På plats 2 hittar vi ICA Försäkring.

Se pris

Bästa bilförsäkring #3

På plats 3 hittar vi Gjensidige.

Se pris

Dessa företag erbjuder bäst bilförsäkring

Bästa bilförsäkringar för MINI Hatch

1. Hedvig

Hedvig är ett försäkringsbolag som har vunnit popularitet på marknaden genom sitt innovativa och digitala tillvägagångssätt. En av de främsta fördelarna med Hedvig är att de erbjuder en smidig ansökningsprocess där du kan få ditt försäkringspris direkt på deras hemsida eller i appen. Dessutom har Hedvig ingen bindningstid, vilket innebär att du kan byta försäkring när du vill.

Hedvig erbjuder tre olika bilförsäkringsalternativ för din MINI Hatch. Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans egendom. Halvförsäkringen inkluderar även skydd mot stöld, inbrott, brand och glasskador, samt räddningsskydd och bärgningshjälp vid behov. I helförsäkringen ingår allt som trafik- och halvförsäkringen täcker, samt skydd för vagnskador.

En unik fördel med Hedvig är deras kristerapiskydd, som ingår i både hel- och halvförsäkringarna. Detta skydd erbjuder behandling av psykisk ohälsa hos dig och eventuella passagerare som kan uppstå till följd av en trafikolycka eller rån. Med upp till tio terapisessioner per person och ingen självrisk är detta ett värdefullt tillskott till försäkringen.

2. ICA Försäkring

ICA Försäkring är ett populärt försäkringsbolag som erbjuder bilförsäkringar till förmånliga priser. En intressant fördel med ICA Försäkring är deras löfte att inte höja premien under de första fem åren, förutsatt att inga skador inträffar under den perioden.

Utöver standardförsäkringarna erbjuder ICA Försäkring flera populära tillval. Hyrbilstillägget ger dig ersättning för hyrbilskostnader om din bil blir skadad och behöver repareras. Assistans-tillägget ger dig snabb hjälp på vägen vid till exempel bensinstopp eller låsta nycklar i bilen. Dessutom erbjuder de ett självriskskydd som kan minska eller helt eliminera självrisken för vagnskador, även vid kollisioner utomlands.

3. Gjensidige

Gjensidige är ett försäkringsbolag som erbjuder trafik-, halv- och helförsäkringar för din MINI Hatch. Vad som skiljer Gjensidige från många andra försäkringsbolag är det breda utbudet av tilläggsmöjligheter. Till exempel kan du lägga till skydd mot parkeringsskador, djurkollisioner och skadegörelse. Vid skadegörelse kan du få upp till 6000 kronor i ersättning, förutsatt att reparationen kostar mer än 1000 kronor.

4. OKQ8 Försäkring

OKQ8 Försäkring erbjuder ett omfattande tilläggspaket kallat BackUp Plus, som ger ett brett skydd längs vägen. Det täcker allt från stöld och motorskador till sanering av tanken om du råkar tanka fel drivmedel. För att teckna BackUp Plus behöver du först ha en halv- eller helförsäkring hos OKQ8 Försäkring.

Olika typer av bilförsäkringar

Trafikförsäkring för MINI Hatch

För att köra din MINI Hatch på svenska vägar är en trafikförsäkring ett lagkrav. Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans egendom om du skulle vara inblandad i en olycka. Alla försäkringsbolag som nämnts ovan erbjuder trafikförsäkringar för din MINI Hatch.

Halvförsäkring för MINI Hatch

En halvförsäkring ger ett utökat skydd jämfört med trafikförsäkringen. Utöver skyddet mot personskador och skador på annans egendom täcker halvförsäkringen vanligtvis även stöld, inbrott, brand och glasskador. Räddningsskydd och bärgningshjälp ingår ofta också. Hedvig, ICA Försäkring, Gjensidige och OKQ8 Försäkring erbjuder halvförsäkringar för MINI Hatch.

Helförsäkring för MINI Hatch

En helförsäkring ger det mest omfattande skyddet för din MINI Hatch. Förutom det som täcks av trafik- och halvförsäkringarna inkluderar helförsäkringen oftast även skydd för vagnskador. Hedvig, ICA Försäkring och Gjensidige erbjuder helförsäkringar för MINI Hatch.

Vad kostar en försäkring för en MINI Hatch

Kostnaden för en försäkring för din MINI Hatch varierar beroende på flera faktorer, inklusive ditt körbeteende, bostadsort, ålder och tidigare försäkringshistorik.

Frågor & svar om försäkringar för MINI Hatch

Vilket försäkringsbolag är bäst för MINI Hatch?

Svaret på den frågan beror på dina specifika behov och önskemål. Hedvig, ICA Försäkring, Gjensidige, OKQ8 Försäkring är alla välrenommerade försäkringsbolag som erbjuder olika försäkringsalternativ för din MINI Hatch.

Vilka tillval är värdefulla för en MINI Hatch-försäkring?

För en MINI Hatch kan värdefulla tillval vara skydd mot parkeringsskador, hyrbilstillägg vid reparationer, assistans-tillägg för snabb hjälp på vägen, självriskskydd för vagnskador och kristerapiskydd för att behandla psykisk ohälsa efter en olycka eller rån. Välj tillval baserat på dina individuella behov och preferenser.

Vad är skillnaden mellan trafik-, halv- och helförsäkring?

Trafikförsäkring är ett lagkrav och täcker personskador och skador på annans egendom. Halvförsäkring ger ett utökat skydd och inkluderar vanligtvis stöld, inbrott, brand, glasskador, räddningsskydd och bärgningshjälp. Helförsäkring ger det mest omfattande skyddet och inkluderar även skydd för vagnskador.

Hur kan jag få ett försäkringspris för min MINI Hatch?

Kontakta försäkringsbolagen direkt för att få en exakt prisuppgift baserad på dina individuella omständigheter. Hedvig erbjuder möjligheten att se ditt pris direkt på deras hemsida eller i appen genom att ange ditt registreringsnummer och information om din bil.

Skaffa bilförsäkring