FÖRSÄKRING BIL logo

Bra val av försäkring för Volkswagen Golf i juni 2024

Vi har granskat och jämfört en mängd försäkringsbolag och presenterar här vår lista över de populäraste bilförsäkringarna för Volkswagen Golf.

Bra bilförsäkring #1

På plats 1 hittar vi Hedvig.

Se pris

Bra bilförsäkring #2

På plats 2 hittar vi Gofido.

Se pris

Bra bilförsäkring #3

På plats 3 hittar vi Zmarta försäkring.

Se pris

Dessa företag erbjuder bäst bilförsäkring

Bra bilförsäkringar för Volkswagen Golf

1. Hedvig

Hedvig är ett försäkringsbolag som har gjort sig känt genom att erbjuda en enkel och digitaliserad försäkringsupplevelse. De erbjuder tre olika bilförsäkringar, inklusive en trafikförsäkring som täcker personskador och skador på annans egendom. För Volkswagen Golf-ägare som vill ha ett mer omfattande skydd erbjuder Hedvig även en halvförsäkring som inkluderar skydd mot stöld, inbrott, brand och glasskador. Halvförsäkringen innefattar även räddningsskydd och hjälp med bärgning vid behov. För den mest omfattande täckningen kan man välja helförsäkringen som inkluderar allt som trafikförsäkringen och halvförsäkringen täcker, samt skydd mot vagnskador. Hedvig erbjuder också kristerapi för personer som har tecknat en hel- eller halvförsäkring, vilket kan vara till stor hjälp vid behandling av psykisk ohälsa efter en olycka eller rån.

2. OKQ8 Försäkring

OKQ8 Försäkring erbjuder en bra försäkringslösning för Volkswagen Golf-ägare genom sitt tilläggspaket, BackUp Plus. Detta tilläggspaket täcker i princip alla möjliga händelser längs vägen, inklusive stöld, motorskador och tankning av fel drivmedel. För att kunna teckna BackUp Plus måste man först ha en halv- eller helförsäkring hos OKQ8 Försäkring.

Olika typer av bilförsäkringar

Trafikförsäkring för Volkswagen Golf

Trafikförsäkringen är den lagstadgade grundförsäkringen för alla fordon i Sverige, inklusive Volkswagen Golf. Den täcker personskador och skador på annans egendom vid en olycka som du orsakar med din bil. Trafikförsäkringen är obligatorisk och måste tecknas innan du får köra din bil på svenska vägar. Det är viktigt att komma ihåg att trafikförsäkringen inte täcker skador på din egen bil eller andra kostnader som kan uppstå vid en olycka.

Halvförsäkring för Volkswagen Golf

Halvförsäkringen erbjuder ett mer omfattande skydd för din Volkswagen Golf. Förutom det grundläggande skyddet som trafikförsäkringen ger täcker halvförsäkringen även skador på din egen bil vid till exempel stöld, inbrott, brand och glasskador. Halvförsäkringen inkluderar vanligtvis även räddningsskydd och hjälp med bärgning om det skulle behövas.

Helförsäkring för Volkswagen Golf

Helförsäkringen är den mest omfattande försäkringen för din Volkswagen Golf. Utöver det skydd som trafik- och halvförsäkringar erbjuder inkluderar helförsäkringen även skydd för vagnskador på din egen bil. Detta kan vara särskilt värdefullt om du vill ha ett komplett skydd för din bil och täckning för eventuella skador som kan uppstå vid till exempel en kollision.

Vad kostar en försäkring för en Volkswagen Golf

Kostnaden för en försäkring för en Volkswagen Golf varierar beroende på flera faktorer, såsom din ålder, körvana, bostadsort och tidigare skadehistorik. Dessutom kan priset påverkas av vilken typ av försäkring du väljer, det vill säga trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

Frågor & svar om försäkringar för Volkswagen Golf

Vilket försäkringsbolag är bäst för Volkswagen Golf?

Det beror på dina personliga preferenser och behov. Hedvig, OKQ8 Försäkring, är alla populära försäkringsbolag som erbjuder olika fördelar och tillägg. Det bästa alternativet för dig beror på vilken typ av skydd och tillägg du söker, samt din budget.

Vilken typ av försäkring behöver jag för min Volkswagen Golf?

Det är lagstadgat att ha en trafikförsäkring för alla fordon i Sverige. Utöver trafikförsäkringen kan du välja att teckna en halv- eller helförsäkring för att få ett mer omfattande skydd för din bil. Valet beror på dina behov och önskemål om täckning.

Vad är fördelen med tillägg som hyrbilstillägg och assistanstillägg?

Tillägg som hyrbilstillägg ger dig ersättning för hyrbilskostnader om din bil behöver repareras efter en skada. Detta kan vara särskilt användbart om du är beroende av din bil i vardagen. Assistansförsäkring ger dig snabb hjälp på vägen om du får problem, till exempel bensinstopp, batteriproblem eller låser in dina nycklar i bilen.

Vilken försäkring täcker skador på min egen bil?

Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil. För att få skydd mot skador på din egen bil behöver du teckna en halv- eller helförsäkring. Dessa försäkringar ger dig skydd mot skador som stöld, inbrott, brand och glasskador på din egen bil, beroende på vilket försäkringsbolag du väljer.

Skaffa bilförsäkring